Na četiri površinska kopa Rudarskog basena „Kolubara”, prema proceniSlužbi za proizvodnju, u februaru je iskopano 2.642.000 tona lignita što je za 0,3 odsto više od bilansa.

Najveći prebačaj februarskog plana, oko 20 odsto, ostvario je kop Polje „D”, dok su kopovi na Tamnavi  („Tamnava-Zapadno polje” i Polje „Veliki Crljeni”)sa proizvodnjom od oko 1.690.000 tona, plan prebacili za oko 11 odsto.

Popunjenost deponija TE „Nikola Tesla” u Obrenovcu podignuta je za 100.000 tona uglja, tako da  trenutno na deponijama ima ukupno 1.150.000 tona, što je za 42 odsto više od plana.

U Rudarskom basenu „Kolubara” za prva dva meseca iskopano je 5.697.000 tona uglja ili oko 4,4 odsto više od plana. Oko 64 odsto proizvedenog uglja dali su kopovi na Tamnavi.

Procenjuje se da je proizvodnja otkrivke u Rudarskom basenu „Kolubara” u februaru oko 5.200.000 kubika, što je neznatno niže od planom predviđenih količina. Treba reći da je na ostvarenje plana uticala činjenica da kop Polje „Veliki Crljeni” nije radio u ovom mesecu zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa.

Dvomesečna proizvodnja jalovine na kopovima „Kolubare“ iznosila je oko 10.900.000 kubika ili tri odsto više od plana.