U Lazarevcu je održana 51. sednica Skupštine RB ,,Kolubara” na kojoj je glavna tema bila rasprava o ekonomskom položaju ,,Kolubara-Metala” čiji je osnivač naše privredno društvo. Na dnevnom redu Skupštine bile su dve tačke posvećene ,,Kolubara-Metalu” i to usvajanje izveštaja o poslovanju u minuloj, kao i planu poslovanja za 2013. godinu.

Kako je izjavio predsednik Skupštine ,,Kolubare” Dragomir Laković, rasprava se vodila o daljem pravcu stabilizacije ,,Kolubara-Metala”. Zaključeno je da generalni direktor  RB ,,Kolubara” Milorad Grčić sa novim direktorom ,,Kolubara-Metala” mr Draganom Jovanovićem kontaktiraju v.d. direktora EPS-a mr Aleksandra Obradovića sa predlogom rešenja ovog problema.

Obraćajući se predstavnicima medija, Dragomir Laković je rekao:

- Takođe smo dogovorili da direktor ,,Kolubara-Metala” krene po privrednim društvima u okviru EPS-a i da vidi koje poslove bi oni, kao preduzeće mogli raditi, s tim da ti poslovi ne idu putem javnog oglašavanja, već da budu dati ,,Kolubara-Metalu”.

On je još dodao da, u zaključku po trećoj tački dnevnog reda, kada je ,,Kolubara-Metal” u pitanju, bude zakazana posebna sednica Skupštine RB ,,Kolubare”, ali tek onda kada se dobije zvaničan stav EPS-a o daljem restrukturiranju kompletne firme, što bi značilo da se to na nivou države, a i samog EPS-a mora rešiti.