Na četiri površinska kopa Rudarskog basena „Kolubara“ za 48 sati, radeći u sve tri smene, proizvedeno je 187.000 tona uglja koji  je isporučen TE „Nikola Tesla“ za proizvodnju električne energije.
Stanje deponija uglja u termoelektranama u Obrenovcu je izuzetno zadovoljavajuće, tako da su one trenutno popunjene sa 43 procenata više od plana.
Zbog naglog topljenja snega maksimalno su angažovani radnici rudarske struke zbog otežanog rada ugljenih sistema i dodatnog čišćenja transportnih traka. Održavanje rudarske opreme na kopovima na površini oko 80 kvadratnih kilometara, uz veliko zalaganje zaposlenih na kopovima, izuzetno dobro se obavlja.
Po rečima dežurnog inženjera u Službi proizvodnje RB „Kolubara“ Dragana Bogdanovića na jalovinskim sistemima je otkopano u minula dva dana oko 376.000 kubika otkrivke, što je garancija nastavka uspešne proizvodnje vodećeg proizvođača ugljau EPS-u.