Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara“ loše vreme i snežne padavine nisu se odrazile na rad ugljenih sistema, saznajemo u Službi za proizvodnju RB „Kolubara“.
Prosečna dnevna proizvodnja je zbog servisa na BTU sistemima nešto manja, oko 90.000 tona uglja, ali to ne utiče na energetsku sigurnost EPS-a i proizvodnju struje u PD TE „Nikola Tesla“. Trenutna popunjenost deponija termoelektrana je  za oko 45 odsto veća od plana.
Međutim, nepovoljni metereološki uslovi otežali su obavljanje planiranih tehnoloških operacija na jalovinskim sistemima. Snežne padavine su uticale na kvarove na mehanizaciji i trakama i sporije saniranje istih. Zbog navedenih razloga proizvodnja jalovine je 21. februara iznosila oko 113.000 kubika, što je niže od prethodne, kao i od planirane dnevne proizvodnje, ali će se ove količine nadoknaditi u dogledno vreme.