U cilju povećanja pogonske spremnosti proizvodnih kapaciteta Rudarskog basena „Kolubara” i ispunjenja planova proizvodnje uglja i otkrivke, po godišnjem planu sprovode se remontne aktivnosti.

Tokom naredna dva meseca, na sistemima za iskopavanje uglja i otkrivke planirane su redovne godišnje investicione opravke, bez većih revitalizacija i modernizacija opreme.

Prve aktivnosti sezone investicionih opravki u „Kolubari” planirane su na površinskom kopu Polje „D”.  U periodu od 15. marta do 15. aprila predvidjen je remont rotornog bagera „glodar 10” i odlagača „bandvagen 2” na Trećem BTO sistemu Polja „D” .

Prema najavi Mihaila Petrovića , pomoćnika direktora „Kolubare” za proizvodno-tehničke poslove, po završetku pomenutih aktivnosti uslediće remont rotornog bagera „glodara 8” koji  radi na otkopavanju uglja na  BTS sistemu Polja „D” od 15. aprila do 10. maja. Tokom ovog perioda investicione opravke planirane su i na BTS ugljenoj liniji na Polju„B”, gde će biti remontovani rotorni bager „glodar 1”  i „rudis”, a u Ogranku „Prerada” remontni poslovi su predviđeni na III fazi Suve separacije.

Sve aktivnosti investicionih opravki proizvodne mehanizacije u „Kolubari” i kvalitetno urađeni remonti garantuju stabilnost i sigurnost proizvodnog procesa.