Po podacima Službe za koordinaciju proizvodnje, na površinskim kopovima Rudarskog basena  „Kolubara” juče je proizvedeno 101.873 tone uglja, što je natprosečna dnevna proizvodnja, upkos lošim vremenskim uslovima u kojima se vrši otkop uglja.

Tokom jučerašnjeg dana, na kopovima je otkopano i odloženo 143.836 miliona kubnih otkrivke, iako su dva  istema za otkop jalovine, zbog planiranih tehnoloških zahvata, van proizvodnog procesa.