Rudarski basen „Kolubara“ danas su posetili predstavnici evropskog investicionog fonda „Sekurum“, kompanije zainteresovane za izgradnju solarnih parkova u Srbiji.

Prema rečima Milorada Grčića, direktora RB „Kolubara“, ostvaren je prvi kontakt sa očekivanjem da se započne ozbiljna i dugoročna saradnja u kojoj bi se upotrebilo zemljište koje je već iskorišćeno u rudarskim radovima i otvorila nova radna mesta. Milan Jakovljević iz Direkcije za proizvodnju električne energije EPS-a  ovom prilikom je objasnio da je  sa ovom firmom prošle godine potpisan sporazum o stavljanju na raspolaganje tri hiljade hektara sa ciljem proizvodnje od jednog gigavatsata električne energije.

Ivan Matejak,menadžer kompanije „Sekurum“, izrazio je zahvalnost na podršci u ovom projektu i naglasio da veruje u dobru saradnju sa privrednim društvima „Elektroprivrede Srbije“ i lokalnim zajednicama jer je interesantna i simbolika proizvodnje struje iz sunčeve energije na zemljištu koje je već u istu svrhu upotrebljeno.