Na 49. sednici Skupštine Rudarskog basena „Kolubara”, održanoj danas u Lazarevcu, u Direkciji privrednog društva, usvojen je Plan nabavki za 2013. godinu. Kako je na sednici istaknuto, usvajanje ovog plana je izuzetno važno jer je ovo uslov za realizaciju nabavki dobara, osnovnih sredstava, radova i usluga i investicija, što je preduslov za funkcionisanje privrednog društva.
Donete su i odluke o ovlašćenju direktora RB „Kolubara” za izmene i dopune ovog plana u predviđenim finansijskim okvirima, o donaciji starog gumenog platna sa kolubarskih kopova rudniku mrkog uglja „Štavalj” Sjenica.