Na površinskim kopovima RB „Kolubara” je, u toku jučerašnjeg dana, i pored niskih temperatura, proizvodnja uglja i otkrivke bila u okviru plana. Neznatnih poteškoća je bilo u odvozu ka TE „Nikola Tesla”, zbog problema sa skretnicama na koloseku i zaleđenog uglja u vagonima.

Pogonska spremnost, kako svih sistema tako i pogona, u „Kolubara Prerada” je na visokom nivou, tako da je „Kolubara” spremna da  u još ekstremnijim uslovima održi nivo proizvodnje u skladu sa svim zahtevima.

Svesna svoje nacionalne odgovornosti u sistemu sigurnog snabdevanja strujom, RB „Kolubara” će sa maksimalnim naporima nastaviti proizvodnju uglja prema termoelektranama.