Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” u novembru je, prema proceni Službe za koordinaciju proizvodnje, proizvedeno 2.890.000 tona lignita, što je za oko tri odsto više od plana.

Za jedanaest meseci u Rudarskom basenu „Kolubara” iskopano je 26.673.000 tona uglja, što je za 210.000 tona manje od bilansa. Popunjenost deponija Privrednog društva TE „Nikola Tesla” na kraju ovog meseca je bila dobra, a ne očekuje se da će do kraja godine biti većih skidanja uglja sa deponija, jer dnevna proizvodnja od 100.000 tona u decembru, za sada, zadovoljava dnevnu potrošnju lignita u termokapacitetima.

Proizvodnja jalovine u RB „Kolubara” u novembru je bila izuzetno dobra. Otkopano je i odloženo 6.550.000 kubika ili 19 odsto iznad plana.

Jedanaestomesečna proizvodnja otkrivke sa međuslojnom jalovinom iznosila je 61.619.749 metara kubnih, što je za oko četiri odsto više od planom predviđenih količina.