Površinski kop „Tamnava-Zapadno polje” Rudarskog basena „Kolubara”, prema zvaničnim podacima, je 14. novembra ispunio godišnji plan od 22 miliona kubnih metara otkrivke.
Sredinom septembra Drugi BTO sistem ovog kopa ostvario je planiranih 11 miliona kubika jalovine, a Prvi jalovinski sistem je svoju polovinu proizvodnje realizovao zaključno sa 14. novembrom.
Jalovinski sistemi i tokom novembra rade odlično i ukoliko ne bude nepredviđenih situacija, očekuje se znatan prebačaj plana u proizvodnji otkrivke.
Važnost ovog proizvodnog rezultata je velika, jer skidanje sloja zemlje iznad uglja u većoj količini omogućava sigurnu i dobru proizvodnju uglja u RB „Kolubara”.