U Rudarskom  basenu „Kolubara“  za deset  meseci  je  iskopano  23.784.752  tone  lignita, što je za 286.248  tona manje od  bilansa.
Proizvodnja  uglja u oktobru  je iznosila  2.735.357 tona, što je 97,5 odsto od planom predviđenih količina.  U odnosu na plan, popunjenost deponije TENT-a „A“  u Obrenovcu,  krajem oktobra,  bila je 94, a TENT-a „B“  103 odsto.  Deponije TEK-a su bile popunjene 81, a TE „Morava“  95 odsto od bilansa. 
Na površinskim  kopovima RB „Kolubara“  za deset meseci otkopano je i odloženo 55.075.668 kubika jalovine,  što je za oko tri odsto više od plana. Od navedenog iznosa oko 3.500.000 kubika su proslojci sa ugljenih etaža kopova. Najviše proslojaka bilo je na kopu „Tamnava-Zapadno polje“.
Oktobarska proizvodnja otkrivke  u „Kolubari“ je  iznosila 6.759.217 kubika ili 17 odsto više od plana.