Potencijali rudarstva i energetike u Srbiji još uvek nisu na odgovarajući način iskorišćeni, iako geološka istraživanja govore da je Srbija bogata  mineralnim sirovinama, rečeno je na Drugoj konferenciji o mineralnim resursima u Srbiji, pod nazivom „Pokretačka snaga privrednog razvoja”, održanoj 5. novembra u hotelu „Metropol Palas” u Beogradu.

Govoreći o novoj poslovnoj politici Vlade Srbije u sektoru rudarstva i geologije Zoran Davidović, pomoćnik ministra, rekao je da je u geološka istraživanja u prošloj godini uloženo oko 50 miliona evra. Od 62 miliona tona mineralnih sirovina, koliko Srbija godišnje proizvodi, 40 miliona tona se odnosi na proizvodnju uglja. U industriji rudarstva i eksploataciji mineralnih sirovina je zaposleno oko 25.000 radnika, ali bi, po rečima Davidovića, taj broj mogao biti daleko veći s obzirom na planove Srbije u ovoj oblasti do 2030. godine. Na konferenciji, pored poznatih domaćih i inostranih stručnjaka iz rudarstva i geologije, govorili su ambasadori Austrije, Kanade i Švedske.

Učestvujući u raspravi Milorad Grčić, v.d. direktora RB „Kolubara” je predstavio privredno društvo, naglasivši da je godišnje za nove investicije potrebno obezbediti oko 120 – 150 miliona evra, od čega „Kolubara” izdvaja oko 70 miliona evra sopstvenih sredstava.

Govoreći o strateškom značaju RB „Kolubara” za razvoj Srbije, Milorad Grčić je istakao da ovo preduzeće, nije budžetska firma, s obzirom da značajnim sredstvima puni republički i beogradski budžet, kao i budžete lokalnih samouprava, Lazarevca, Lajkovca i Uba, sa čijih teritorija se eksploatiše  ugalj.