Centar za ljudske resurse EPS-a poslao je obaveštenje zaposlenima u RB „Kolubara” o korišćenju novog programa za učenje enegleskog jezika.
Svi koji koriste računare, koji su otvoreni prema internetu i koji žele da prate stručnu literaturu, engleski jezik je postao, ili sve više postaje, jezik za razumevanje i sporazumevanje u poslovnim kontaktima i pisanoj komunikaciji. Za sve zaposlene koji su upravo odlučili da ga sami uče ili da obnavljaju već naučeno, ili ako žele da se testiraju, mogu koristiti program Govorite li engleski? preko Interneta, na sajtu EPS-a, na adresi: http://www.eps.rs/test/eng/test.html
Ovaj program obuhvata četiri nivoa znanja:
1. English Starter Level
2. English Elementary Level
3. English Pre Intermediate Level
4. English Intermediate Level
Svaki od nivoa sadrži tekst, audio zapis, gramatiku i test. Rezultati testa se ne upisuju u bazu podataka i služe samo za ličnu proveru.