Projekat „Tehnoekonomska analiza mogućnosti korišćenja drvne biomase sa prostora eksploatacije površinskih kopova RB „Kolubara” u toplotne svrhe” predstavljen je danas u Poslovodnom odboru Rudarskog basena „Kolubara”.
Cilj projekta  je identifikacija energetskog potencijala drvne biomase kojom „Kolubara” raspolaže (oko 700 hektara šuma) i stvaranje uslova za njeno uvođenje u sistem za proizvodnju toplotne energije za grejanje objekata u okviru „Kolubare”. Organizatori i nosioci projekta su „Elektroprivreda Srbije”, „Kolubara” i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, kao obrađivač projekta, na čelu sa prof. dr Brankom Glavonjićem. Nakon polugodišnjih istraživanja i analiza, projektom su predložena rešenja povećanja energetske efikasnosti, smanjenja bespotrebnog gubitka energije i korišćenja potencijala drvne biomase za energetske svrhe.
Pozdravljajući prisutne, v.d. direktora „Kolubare” Milorad Grčić je napomenuo da se treba ozbiljnije baviti obnovljivim izvorima energije i korišćenjem rekultivisanih površina u sklopu basena, jer fosilne zalihe imaju svoj kraj.
Uz rukovodstvo „Kolubare”, prezentaciji su prisustvovali predstavnici „Elektroprivrede Srbije”, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,  Privredne komore Srbije, Javnog preduzeća „Srbijašume” i Privredne komore Beograda.