Povrsinski kopovi - Barosevac
Get the Flash Player to see this rotator.

Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara“  za devet meseci   iskopano je 21.049.395 tona lignita, što je za 215.000 tona manje od  bilansa. Najveći  prebačaj plana ostvarili su kopovi na Tamnavi. „Tamnava- Zapadno polje“ je, sa proizvodnjom od 9.485.304 tone uglja, imala  prebačaj plana od šest odsto, a Polje „Veliki Crljeni“ je, sa 3.816.463 tone, ostvarilo  prebačaj plana od oko pet odsto.

Septembarska proizvodnja uglja u Rudarskom basenu „Kolubara“ je iznosila 2.332.118 tona  i odvijala se u skladu sa odvozom prema TE „Nikola Tesla“ u Obrenovcu i činjenicom da su njene deponije maksimalno popunjene.  To je bio razlog da plan uglja u septembru bude u podbačaju za oko 13 odsto.

Na deponijama TENT- a ima 1.500.000 tona, TE „Kolubara A“  80.000 i TE „Morava“ oko 100.000 tona lignita.

Proizvodnja  jalovine  u RB „Kolubara“ za proteklih devet meseci  iznosila je 48.316.451 kubik, što je za oko jedan odsto više od plana. Od navedenog iznosa oko 3.000.000 kubika su proslojci sa ugljenih etaža kopova. U septembru u „Kolubari“ je otkopano i odloženo 6.350.518 kubika otkrivke čime je plan za ovaj mesec prebačen za oko 15 odsto.