Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara“  za devet meseci   iskopano je 21.049.395 tona lignita, što je za 215.000 tona manje od  bilansa. Najveći  prebačaj plana ostvarili su kopovi na Tamnavi. „Tamnava- Zapadno polje“ je, sa proizvodnjom od 9.485.304 tone uglja, imala  prebačaj plana od šest odsto, a Polje „Veliki Crljeni“ je, sa 3.816.463 tone, ostvarilo  prebačaj plana od oko pet odsto.

Septembarska proizvodnja uglja u Rudarskom basenu „Kolubara“ je iznosila 2.332.118 tona  i odvijala se u skladu sa odvozom prema TE „Nikola Tesla“ u Obrenovcu i činjenicom da su njene deponije maksimalno popunjene.  To je bio razlog da plan uglja u septembru bude u podbačaju za oko 13 odsto.

Na deponijama TENT- a ima 1.500.000 tona, TE „Kolubara A“  80.000 i TE „Morava“ oko 100.000 tona lignita.

Proizvodnja  jalovine  u RB „Kolubara“ za proteklih devet meseci  iznosila je 48.316.451 kubik, što je za oko jedan odsto više od plana. Od navedenog iznosa oko 3.000.000 kubika su proslojci sa ugljenih etaža kopova. U septembru u „Kolubari“ je otkopano i odloženo 6.350.518 kubika otkrivke čime je plan za ovaj mesec prebačen za oko 15 odsto.