Petnaest meseci po otpočinjanju radova,danas je završeno kompletno preseljavanje seoskog groblja u Vreocima.
Okončanje ovog izuzetno osetljivog projekta, stvorilo je mogućnosti  za proširenje površinskog kopa Polje „D“ i nastavak stabilne i sigurne proizvodnje uglja na kopovima Rudarskog basena „Kolubara“.
Realizacijom preseljavanja mesnog groblja načinjen je najveći korak u preseljenju naselja Vreoci, koje će biti okončano do 2016. godine, čime se stvaraju preduslovi za pristup rezervama uglja koje se procenjuju na više od 450 miliona tona. Već u 2013. godini, sa ovog područja,  predviđena je proizodnja od tri miliona, a u 2014. godini od šest miliona tona uglja.
Radovi na ovom složenom i obimnom poslu, koji je u prethodnim godinama više puta odlagan, počeli su 4. jula prošle godine, a sve aktivnosti urađene su planiranom dinamikom, čak i par dana pre roka.
Tokom ovog perioda preseljeno je oko 4.500 grobnih mesta, a najveći procenat je preseljen na novoizgrađeno groblje „Lazarevac 2“ koje je napravljeno za potrebe ovog projekta. Radove su izvodili zaposleni u JPKP „Lazarevac“.