Od početka godine (zaključno sa 25. septembrom) u Rudarskom basenu „Kolubara“  je iskopano 20.655.000 tona lignita, što je 99,2 odsto od  planom predvidjenih količina. Proizvodnja  jalovine u istom periodu iznosila je 47.300.000 kubika, što predstavlja prebačaj plana od jedan odsto.

Deponije TE „Nikola Tesla“ u Obrenovcu  su maksimalno popunjene za ovo doba godine, dok je u TE „Kolubara A“ u Velikim Crljenima  popunjenost 60, a u TE „Morava“ 90 odsto od plana.

Proizvodnja uglja na površinskim kopovima  RB „Kolubara“, za 25 dana septembra,  iznosila je 1.938.268 tona ili oko 13 odsto manje od plana. Slabiji odvoz lignita za TENT je glavni uzrok podbačaja plana. U naznačenom  periodu otkopano je i odloženo 5.300.000 kubika otkrivke čime je plan prebačen za 16 odsto.