Rudarski basen „Kolubara“ je na licitaciji održanoj u Vreocima prodao sav ovogodišnji rod merkantilnog suncokreta i soje u zrnu sa rekultivisanih površina površinskih kopova. Tom prilikom prodato je 52,5 tona merkantilnog suncokreta u zrnu po ceni od 42,5 dinara po kilogramu (bez PDV-a). Takođe je na licitaciji početkom ovog meseca prodato 23,1 tona soje u zrnu po ceni od 51,43 dinara po kilogramu .
Ovogodišnji rod jabuke je prepolovljen i umesto 160 tona prošle godine, na licitaciji je ove godine ponuđeno 80 tona po ceni od 40 dinara . Jabuke u prvoj licitaciji nisu našle svog kupca i svi su izgledi da će za ovo voće licitacija biti ponovljena.