Kompanije zainteresovane za učešće na tenderu za nabavku sistema tračnih transpotera, u okviru prvog „Zelenog projekta” u Rudarskom basenu „Kolubara”, sa predstavnicima „Elektroprivrede Srbije” i RB „Kolubara” u Lazarevcu su, 12. septembra, održali predtenderski sastanak.
Posle posete Polju „C”, potencijalnim ponuđačima iz zemlje i inostranstva (GOŠA FOM, FAM, THYSSEN KRUPP, SIEMENS, KOPEX MIN LIV, ATB SEVER, ENEMONA SA, MZT PUMPI, ABB и FUGO S.A.) pružen je opšti uvid u rad EPS-a, „Kolubare” i Polja „C”, kao i u aktivnosti na „Unapređenju životne sredine u kolubarskom ugljenom basenu”.
Projekat vredan oko 182 miliona evra treba da bude realizovan u naredne tri i po godine. Najvećim delom biće finansiran povoljnim kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Nemačke razvojne banke (KfW), što je i najveća investicija u rudarstvu tokom poslednje dve decenije.
Sa potencijalnim ponuđačima razgovarali su Slobodan Mitrović, direktor EPS-a za strategiju i investicije u proizvodnji, Slobodan Marković, zamenik direktora „Kolubare”, i Milan Stojaković, direktor Ogranka „Površinski kopovi”. 
Tender za nabavku tračnih transportera jedan je od četiri tendera koja su u toku u okviru „Zelenog projekta”, koji obuhvata uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom uglja i homogenizaciju u zapadnom delu „Kolubare”. Planirano je osavremenjivanje opreme nabavkom novog BTO sistema i sistema za snabdevanje energijom za Polje „C” i nabavka odlagača za međuslojnu jalovinu za „Tamnava-Zapadno polje”.
Realizacijom projekta unaprediće se tehnologija eksploatacije uglja i povećati energetska efikasnost termoelektrana, uz bitno smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu.