U  Rudarskom basenu „Kolubara”, prema proceni Službe za koordinaciju proizvodnje, u prvih  sedam meseci proizvedeno je 16.176.000 tona lignita ili 220.000 tona više od plana. Deponije termoelektrana su bile maksimalno popunjene za ovaj period godine tako da je julska proizvodnja iznosila 2.559.000  tona uglja, što predstavlja ostvarenje plana od 97,5 odsto.

Za sedam meseci na površinskim kopovima  RB „Kolubara” otkopano je i odloženo 35.100.000 kubika jalovine što je 95 odsto od planom predviđenih količina. U julu je proizvedeno 6.100.000 kubika otkrivke sa međuslojnom jalovinom na ugljenim etažama, čime je plan prebačen za 17 odsto.