Na površinskim kopovima  Rudarskog basena „Kolubara“  ispunjen je petomesečni plan proizvednje uglja od 11.709.000 tona. U maju  je  iskopano 1.465.000 tona lignita, što je 80 odsto od planiranih količina. Remont  ugljenih sistema na kopu „Tamnava-Zapadno polje“ je uzrokovao podbačaj  plana. Proizvodnja uglja na ovom kopu je krenula 3. juna. Popunjenost deponija TE „Nilkola Tesla“ u  Obrenovcu iznosi 750.000 tona uglja, što je za 50 odsto više od plana.
Petomesečna proizvodnja jalovine u Rudarskom basenu „Kolubara“ iznosila je 4.600.880 kubika  ili 75,5 odsto od planom predvidjenih količina. Plan nije ostvaren zbog nepredviđenih i produženih investicionih opravki BTO sistema. U maju je na kopovima „Kolubare“ otkopano i odloženo 23.000.000 metara kubnih jalovine, što predstavlja ostvarenje plana od 85 odsto.