Deseti međunarodni simpozijum „Mehanizacija i automatizacija u rudarstvu i energetika” biće održan od 6. do 8. juna u Lazarevcu.
U organizaciji Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, „Elektroprivrede Srbije”, RB „Kolubara”, TE „Nikola Tesla” i TE-KO „Kostolac”, MAREN će okupiti predstavnike vodećih domaćih i evropskih kompanija, koji će razmeniti stručna mišljenja i svoja dosadašnja iskustva. Naučne teme ovogodišnjeg simpozijuma biće „Održavanje rudarske mehanizacije-savremene tendencije”, „Uloga tehničke dijagnostike u održavanju rudarske mehanizacije”, „Revitalizacija i modernizacija rudarske mehanizacije” i „Zaštita životne i radne sredine na površinskim kopovima”.
Simpozijum će svečano otvoriti Nebojša Ćeran, direktor RB „Kolubara”, 6. juna u 9 časova u lazarevačkom Centru za kulturu, nakon čega će biti govora o novoj strategiji razvoja rudarstva na površinskim kopovima EPS-a do 2017. godine i novoj zakonskoj regulativi u oblasti rudarstva i geologije. Prvog dana savetovanja, između ostalih, svoje stručne radove „Strategija razvoja mineralnih resursa Republike Srbije” i „Strategija razvoja proizvodnje uglja u kolubarskom i kostolačkom basenu do 2017. godine” izložiće dr Zlatko Dragosavljević iz Ministarstva rudarstva i dr Vladimir Pavlović profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu.
Ovo je treća godina zaredom da je Rudarski basen „Kolubara” domaćin simpozijuma MAREN. Očekuje se da će ovaj skup, kao i narednih godina ispuniti visoke kriterijume stručnih diskusija o temama vezanim za rudarstvo i energetiku.