Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” u aprilu je iskopano  2,38 miliona tona lignita, što je 21 odsto više od plana. Akcenat aprilske proizvodnje bio je na tamnavskim kopovima koji su dali preko 60 odsto od ukupne proizvodnje uglja za termoelektrane.
Popunjenost deponija termoelektrana ugljem krajem aprila bila je na maksimalnom nivou.
U prva četiri meseca u Rudarskom basenu „Kolubara“ proizvedeno  je preko 10,24 miliona tona lignita, čime je plan prebačen za oko četiri odsto.
U „Kolubari” u aprilu je otkopano i odloženo preko 5,5 miliona kubika otkrivke, što je za sedam odsto više od plana. To je prvi prebačaj plana na jalovini u ovoj godini.
U prva četiri meseca proizvodnja otkrivke iznosila je 17,9 miliona kubika, što predstavlja ostvarenje plana od oko 86 odsto. „Tamnava-Zapadno polje“ je jedini kop koji je, sa otkopanih deset miliona kubika, ostvario prebačaj plana otkrivke od 34 odsto.   
Za dvadeset dana maja u Rudarskom basenu „Kolubara“ iskopano je preko milion tona lignita i 3,4 miliona kubika jalovine. Planovi uglja i jalovine ostvareni su sa 88,3 odsto.
Popunjenost deponija TENT-a do 10. maja, kada su stali  kopovi na Tamnavi („Tamnava-Zapadno polje“ i „Veliki Crljeni“) zbog redovne investicione opravke, bila je duplo veća u odnosu na plan. Cilj je bio da se  obezbede potrebne količine uglja do 5. juna, tačnije do završetka remonta ugljenih sistema na tamnavskim kopovima. Prosečna dnevna proizvodnja uglja u RB „Kolubara“ u maju iznosi 40.000 tona, a TENT-ova dnevna potrošnja je oko 60.000 tona, tako da će se do početka  juna  sa deponija dnevno skidati oko 20.000 tona lignita.
U Službi za koordinaciju proizvodnje „Kolubare“ procenjuju da će, sa kretanjem BTO sistema u investicionoj opravci, majski plan proizvodnje jalovine biti ispunjen.