Na sednici Skupštine RB „Kolubara”, koja je održana 9. maja u Lazarevcu, ocenjeno je da je 2011. godina jedna od najuspešnijih u novijoj istoriji, s obzirom na rekordnu proizvodnju uglja od oko 31 milion tona uglja i ostvarenu dobit od 1,7 milijardi dinara. Iz kolubarskog lignita je proizvedeno 55 odsto struje u Srbiji, odnosno 75 procenata električne energije u termo-sektoru, kao i 1,7 miliona tona lignita za industriju i široku potrošnju.
U minuloj godini, kako je naglasio Ljubiša Nekić, pomoćnik direktora za ekonomske odnose, ostvarene su značajne uštede od oko 1,3 milijarde dinara, uravnotežen je bilans novčanih tokova, povećana vrednost osnovnih sredstava.
Po rečima direktora RB „Kolubara” Nebojše Ćerana nastavak investicionog ciklusa neće ugroziti stabilnost firme, iako i dalje postoje ozbiljne teškoće kada je likvidnost u pitanju i ti će se problemi rešavati najverovatnije kreditnim aranžmanima uz pomoć EPS-a i Vlade Srbije. Ono što je posebno važno, istakao je Ćeran, da se troškovi održavanja drže pod kontrolom.
U skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima koji je stupio na snagu 1. februara ove godine došlo je do izmene Pravilnika o radu ovlašćenih predstavnika osnivača u vršenju ovlašćenja Skupštine RB „Kolubara”. Prema tim izmenama povećana su ovlašćenja direktora privrednog društva koji saziva sednice Skupštine i utvrđuje dnevni red.
Na Skupštini RB „Kolubara” je doneta odluka da se za devet penzionera iz bivših jama dodeli pomoć po pet tona sušenog uglja za ogrev.