Prva regionalna konferencija „RE:energy- Održiva energija za održivu budućnost“, posvećena energetskom sektoru u jugoistočnoj Evropi, održana je 27. aprila u beogradskom hotelu „Hajat“.

Konferenciju je svečano otvorio Petar Škundrić, savetnik premijera Republike Srbije, koji je ovom prilikom istakao važnost izrade nove energetske strategije Srbije koja treba da podrži veliki investicioni ciklus u energetske kapacitete. U uvodnom obraćanju govorili su i ambasadori Holandije i Kanade u Srbiji.  U okviru prve panel diskusije na temu „Kreiranje realnog tržišta sa sigurnim snabdevanjem“ o Rudarskom basenu „Kolubara“ govorio je Nebojša Ćeran, direktor najvećeg proizvođača uglja u Srbiji.

Nebojša Ćeran je prezentovao investicioni ciklus u RB „Kolubara“, planirane aktivnosti na otvaranju zamenksih kapaciteta za postojeće površinske kopove, kao i za otvaranje PK „Radljevo“ za potrebe novih termokapaciteta. Govoreći o važnosti zaštite životne sredine, direktor „Kolubare“ najavio je projekat homogenizacije uglja u rudarskom basenu, pionirski poduhvat ovog tipa u „Elektroprivredi Srbije“, koji treba da obezbedi bolje iskorišćenje ležišta, povećanje efikasnosti i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Ćeran je ovom prilikom istakao da obnovljivi izvori energije nisu konkurencija termosektoru, već mogu osigurati veću poudanost elektroenergetskog sistema i smanjiti negativne ekološke uticaje.

Osnovna ideja konferencije bila je da stručna javnost da odgovore na pitanja kreiranja realnog tržišta sa sigurnim snabdevanjem, izgradnje pouzdane energetske infrastrukture, trgovine električnom energijom i politike cena, kao i finansiranja energetskih projekata.

Konferencija „RE:energy- Održiva energija za održivu budućnost“, koja se bavi najvećim izazovima sa kojima se suočava energetski sektor u obezbeđivanju sigurno snabdevanje električnom energijom, održana je uz podršku ambasada Holandije i Kanade u Srbiji, i korporativnih partnera: EFT grupe, „Termoelektrana Nikola Tesla“ i RB „Kolubara“.