Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara“ u martu je proizvedeno 2.987.205 tona lignita i 4.607.486 kubika jalovine uključujući i jalovinske proslojke sa ugljenih etaža. Plan uglja je prebačen za oko 20 odsto, dok je jalovina u podbačaju za oko 21 odsto.
Prema podacima Službe za koordinaciju proizvodnje „Kolubare“, prosečna dnevna proizvodnja uglja u ovom mesecu je bila oko 99.000 tona. Zahvaljujući dobroj proizvodnji u martu je povećan nivo deponija u TE „Nikola Tesla“ za 500.000 tona lignita, tako da je sada popunjenost obe deponije ove termoelektrane za 30 odsto veća od bilansa. Deponije TE „Kolubara A“ i TE „Morava“ su na bilansnom nivou.
Izvanredna proizvodnja uglja u martu uticala je da  tromesečni plan Rudarskog basena „Kolubara“ od 7.896.000 tona uglj bude  ostvaren sa neznatnim podbačajem od samo 38.000 tona. Plan jalovine u istom periodu od 15.790.000 kubika ostvaren je sa oko 79 odsto.