U Rudarskom basenu „Kolubara”, prema proceni Službe za koordinaciju proizvodnje u februaru  je iskopano 2.140.000 tona lignita i 2.293.000 kubika otkrivke. Plan uglja je ostvaren sa 84, a jalovine sa 45 odsto. Ledeni dani i obilne padavine uzele su svoj danak u realizaciji februarskih planova na svim kopovima. U poslednjoj nedelji stanje je stabilizovano i proizvodnja je normalizovana.
Popunjenost deponija TENT-a ugljem je 15. februara bila najkritičnija i iznosila je oko 15 odsto. Krajem februara deponije ove termoelektrane su bile popunjene  50 odsto u odnosu na bilans, dok je na deponijama TEK-a bilo 43 odsto bilansnih količina uglja.