Proizvodnja uglja na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara”, kao i odvoz prema termoelektranama stabilizovani su 14. februara. Za vreme praznika svi ugljeni sistemi su radili, tako da je 15. februara iskopano 80.444 tone lignita. Za TE „Nikola Tesla” isporuceno je 72.000 tona ili 48 vozova uglja, a za TE „Kolubara” 7.500 tona, odnosno 15 vozova.
Drugog praznicnog dana proizvodnja je bila još bolja, 91.229 tona lignita, od cega je za  TENT odvezeno 55 vozova ili oko 81.000 tona, a za TEK oko 10.000 tona ili 20 vozova lignita.
Cišcenje i odledavanje  vagona    i sistema vrši se svakodnevno i nastavlja se i dalje.