Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara”, i pored dodatnih snežnih padavina i niskih temperatura, rade svi ugljeni sistemi.  Proizvodnja lignita je znatno smanjena zbog otežanog odvoza, jer u Železničkom transportu ima mnogo problema sa leđenjem koloseka i vagona. Na tamnavskim kopovima u Drobilani je delimično osposobljena i druga linija za utovar uglja koja radi kada ima vozova.
U nedelju 12. februara je za TE „Nikola Tesla” odvezeno ukupno 30 vozova ili 38.602 tone uglja, a za TE „Kolubara” tri voza ili 1.402 tone lignita. Pošto je dovoz uglja drastično smanjen i dalje se koriste rezerve u deponijama pa je popunjenost deponija termoelektrana  na kritičnom nivou.
Ovog vikenda su počeli sa  proizvodnjom i jalovinski sistemi na površinskim kopovima, izuzev Petog BTO sistema gde se još uvek radi odleđavanje. Zbog mraza i snežnih padavina česta su zagušenja i mnogo manji kapacitet proizvodnje.