Danas su, posle dužih zastoja krenuli sa radom svi ugljeni sistemi na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara”. Od svih ledenih februarskih dana, juče je bio najkritičniji dan za proizvodnju na ugljenokopima kada je iskopano i termoelektranama otpremljeno samo oko 30.000 tona lignita. Zbog velike potrošnje uglja,  popunjenost deponija TE „Nikola Tesla” i TE „Kolubara” je na kritičnom nivou.
Na kopu „Tamnava-Zapadno polje” juče je u trećoj smeni zbog mraza i kvara na bageru  „Glodaru 1” stao ugljeni sistem, što je uz rad samo jedne linije na Drobilani uzrokovalo još manji  odvoz lignita u Obrenovac u ovoj smeni. Na Polju „D” BTU ugljeni sistem je imao kraći zastoj (od 5 do 7 sati) ali je jutros krenuo sa radom. BTS ugljeni sistem je nakon višednevnog zastoja takođe počeo da radi.
Jalovinski sistemi zbog niskih temperatura i dalje rade na prazno uz ispunjavanje osnovnih tehničkih zahteva održavanja u ovim uslovima.