Pogon za sušenje uglja u rudniku „Kolubara”, koji se nalazi u Vreocima, radi na proizvodnom minimumu. Umesto uobičajnih 2.000, sada se ovde dnevno osuši svega 300 tona uglja.
Tehnički direktor „Prerade” Aleksandar Milićević izjavio je da osam autoklava, u kojima se suši lignit, radi sa svega 20 odsto mogućnosti, zbog proioritetne isporuke uglja TE „Nikola Tesla”. On je rekao da se u autoklavama praktično samo održava toplota, kako se one ne bi zaledile, a da je proizvodnja sušenog uglja trenutno u drugom planu i iznosi svega 300 tona dnevno.
– Ulažu se natčovečanski napori da bi se obezbedilo dovoljno uglja za TE „Nikola Tesla”,  ali i pored toga umesto planiranih 11,  u ovom trenutku za Obrenovac odlazi svega pet do šest vozova. Situacija je dramatična. Juče je na kopovima izmereno -26, oprema se ledi, a ugalj lepi za vagone, što otežava istovar – objašnjava Milićević.