Velike hladnoće i snežne padavine negativno su se odrazile na ostvarivanje planova proizvodnje u Rudarskom basenu „Kolubara”. Na površinskim kopovima za prvih sedam dana februara, od planiranih 620.374 iskopano je 429.488 tona lignita ili 69,23 odsto. Prema podacima Službe za koordinaciju proizvodnje,  najveće količine uglja daju kopovi na Tamnavi („Tamnava-Zapadno polje i Polje „Veliki Crljeni”), 270.000 tona, što je 69 odsto od plana. Polje „B” sa iskopanih 65.000 tona lignita beleži najveći procenat ostvarenja plana od 76 odsto. Najviše problema u radu imali su ugljeni sistemi na Polju „D”. BTU sistem, zbog problema na radnom točku bagera „Glodara 7” nije radio u ponedeljak 6. februara, a BTS sistem je stao narednog dana sa punim trakama uglja i snega pa se pražnjenje traka dugih oko četiri kilometra radi već 24 sata. Očekuje se da će sistem krenuti danas. Ove teškoće su se odrazile na proizvodnju, tako da je kop Polje „D” u prvoj sedmici februara dao 96.000 tona lignita ili 65 odsto od planiranih količina.
Odvoz uglja termoelektranama i dalje je veoma otežan. Prosečan dnevni odvoz za TE „Nikola Tesla” u naznačenom periodu bio je 37 vozova, što je oko 55.000 tona lignita. Poslednja dva dana išlo je samo 34 voza, tako da je sa deponija dnevno skidano oko 30.000 tona uglja, a troše se i velike količine mazuta za dizanje snage blokova. Popunjenost deponije „A” je 60, a „B”52 odsto od bilansnih količina. Za TE „Kolubara” Veliki Crljeni, u prvoj nedelji februara, u proseku je odvoženo šest vozova dnevno, ali u poslednja dva dana, zbog problema na „Glodaru 7” i u pogonima „Prerade”, išlo je samo tri voza dnevno ili 1.500 do 2.000 tona lignita. Na deponiji ima samo oko 44.000 tona uglja, što je oko 44 odsto od planiranih količina.
Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” u prvoj sedmici februara otkopano je i odloženo 730.570 kubika otkrivke što predstavlja ostvarenje plana od 59 odsto. Rad svih BTO sistema je u ovim ledenim danima znatno otežan, a najviše problema imaju jalovinski sistemi na Polju „D”.