Proizvodnja lignita u 2011. godini, od 31.060.625 tona, je rekordna u istoriji Rudarskog basena „Kolubara”.  Plan uglja je prebačen za 5,4 odsto, dok je na jalovini, sa otkopanih 71.668.801 kubika, plan prebačen za 9,4 odsto.
Dva kopa su ostvarila rekordnu proizvodnju uglja i otkrivke. Na kopu „Tamnava-Zapadno polje” iskopano je 12.677.884 tone lignita i 29.972.694 kubika jalovine. Polje „B” je drugi kop sa ostvarenom rekordnom proizvodnjom uglja od 3.074.604 tona i otkrivke od 6.914.285 kubika.
Od kopova, najveći prebačaj plana uglja u prošloj godini, od 17,6 odsto,  ostvario je kop Polje „D” na kome je iskopano 10.409.335 tona lignita.