Privredno društvo „Kolubara-Metal”, sa sedištem u Vreocima, čiji je osnivač Rudarski basen „Kolubara”, posetio je juče direktor istoimenog kolektiva Nebojša Ćeran sa svojim saradnicima. O poslovnim planovima „Kolubara-Metala”, firme koja se bavi proizvodnjom, održavanjem i remontima rudarske opreme, govorio je Sava Kovačev, direktor ovog kolektiva.

Upoznajući prisutne sa problemom viška radne snage, kao i nastojanjima da se prevaziđu nelikvidnost i visoka dugovanja, Kovačev je naglasio da u tome veliku ulogu ima EPS i „Kolubara” koji daju finansijsku podršku konsolidaciji ove firme.

Polaznu osnovu u racionalnijem poslovanju i stvaranju uslova da „Kolubara-Metal” bude profitabilno preduzeće čini studija konsultantske kuće „FAKTIS”.

Učestvujući u raspravi Nebojša Ćeran, direktor RB „Kolubara”, istakao je da restrukturiranje ovog preduzeća ide dobrim putem, s obzirom da su se „Kolubara” i EPS aktivno uključili u sanaciju svih problema. Novi investicioni projekti u oblasti rudarstva u RB „Kolubara”, kao i u drugim delovima EPS-a, velika su šansa da „Kolubara-Metal” dobije nove poslove, čime se stvaraju uslovi da racionalnijim poslovanjem, smanjenjem broja zaposlenih i modernizacijom fabrike, izađe na put profitabilnosti.

Tokom popodnevnog boravka u „Kolubara-Metalu” rukovodioci RB „Kolubara” sa domaćinima su obišli hale profitnih centara „Metala” gde su se na licu mesta upoznali sa mogućnostima proizvodnje, održavanje i remonata u oblasti rudarstva, energetike i mašinogradnje.