U Rudarskom basenu „Kolubara”, danas je u Baroševcu, gde se nalazi sedište Ogranka „Površinski kopovi”, održana svečanost povodom puštanja u rad novoformiranog sistema, kojim su spojeni ugljeni sistemi kopova Polje „D” i Polje „B”, čime će se tehnološki povećati proizvodnja i poboljšati kvalitet, kao i obezbediti sigurniji odvoz uglja.

Početkom decembra spojene su ugljene trake koje, preko još neotvorenog kopa, Polja „C”, povezuju bagere koji rade na otkopu uglja na kopovima Polje „B” i Polje „D”, čime je omogućena sigurnija isporuka lignita sa ovih kopova.

Prednost ovakvog otkopavanja je to što se ugalj naizmenično kopa na jednom i drugom kopu, čime se  mešanjem uglja sa ovih kopova postiže bolji kvalitet  i omogućuje paralelno otkopavanje.

Na svečanosti ovim povodom, tvorcima ovog projekta i stručnim ekipama koje su ga realizovale čestitao je Nebojša Ćeran, direktor Rudarskog basena „Kolubara”, naglasivši pri tom, da su, i na ovaj način, bitno ojačane pogonska spremnost „Kolubare” i energetska stabilnost EPS-a.