Dnevne isporuke lignita sa površinskih kopova Rudarskog basena „Kolubara” prema termoelektranama kreću se u okviru dogovorenih bilansa, oko 80.000 tona dnevno. Na deponijama TENT-a, na današnji dan, smešteno je 1,15 miliona tona lignita što je nešto više od plana za ovaj period godine. Zbog povećane potrošnje uglja u termoelektranama količine lignita se svakodnevno smanjuju ali su i dalje veće od optimalnih količina od 1,05 miliona tona, što garantuje kontinuiranu proizvodnju u danima koji dolaze.
Na četiri površinska kopa RB „Kolubara”, u prvih 11 meseci ove godine, otkopano je više od 28 miliona tona lignita, što je za oko pet odsto više od plana.
Tokom prvih 10 meseci proizvodnja se kretala u okvirima bilansnih očekivanja dok je u novembru, na kopu Polje „D”, ostvarena najveća mesečna proizvodnja  gde je tokom ovog meseca, otkopano je skoro milion tona lignita, što je 42 odsto iznad plana. Plan proizvodnje premašen je i na površinskom kopu „Veliki Crljeni”, dok je na preostala dva kopa proizvodnja lignita manja od planirane.
Godišnji plan proizvodnje uglja, za sada, ostvaren je na kopu Polje „D”  gde je poslednja od 8.835.000 tona lignita otkopana 10. novembra. Očekuje se da će planske obaveze do kraja godine ispuniti i tamnavski kopovi, dok je, već sada sasvim izvesno, da se to neće dogoditi na Polju „B”. Ostvarenje godišnjeg bilansa otkopa lignita u RB „Kolubara”, ako se proizvodnja bude odvijala u sadašnjim okvirima, biće ostvarena između 15. i 20. decembra.
Očekuje se da će, do kraja godine, biti ostvaren i plan otkopa otkrivke u RB „Kolubara”, jer je za 11 meseci otkopano više od 60 miliona kubika jalovine, a plan je 65,5 miliona kubnih metara.
Potrošnja lignita u srpskim termoelektranama ove jeseni je, zbog lošeg dotoka vode manja od planirane pa su termoelektrane prinuđene da proizvodnju podignu do „gornje granice”, kako bi se koliko je to moguće smanjio uvoz električne energije. U tom smislu „Kolubara” se priprema da, kada to bude potrebno, poveća isporuke uglja elektranama.