Odlukom Upravnog odbora JP „Elektroprivreda Srbije”, za ovlašćene predstavnike osnivača u Skupštini Rudarskog basena „Kolubara”, pored već ovlašćenog Slobodana Mitrovića, imenovani su i dr Nebojša Vidanović, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu i Milan Urošević, finansijski direktor AD „Lasta”.