Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” tokom deset meseci  proizvedeno je  preko 25,3  miliona tona uglja, što je oko pet odsto više od plana.

Prema informacijama Službe za koordinaciju proizvodnje „Kolubare”, na kopu „Tamnava-Zapadno polje” iskopane su najveće  količine lignita, preko 10,2 miliona, što je neznatno niže od plana. Polje „D” je, sa proizvedenih blizu 8,6 miliona tona lignita, ostvarilo  prebačaj plana od 17 odsto.  Na kopu „Veliki Crljeni” proizvedeno je blizu 4,2 miliona  tona  uglja, odnosno nepunih dva odsto iznad plana. Na Polju „B” iskopano je skoro 2,4 miliona tona uglja, odnosno tri odsto manje od plana.

Zaključno sa krajem oktobra, deponije u termoelektranama bile su popunjene deset odsto više od planiranog, što je još jedan dokaz spremnosti termokapaciteta za zimski period.

Proizvodnja otkrivke na četiri površinska kopa RB „Kolubara” u proteklih deset meseci iznosila  je oko 57,4  miliona kubnih metara, što je blizu pet odsto iznad plana.

Posmatrano po kopovima, Polje „D” je imalo najveću  proizvodnju, preko 26,6 miliona kubika jalovine, ili tri odsto preko plana.  Na kopu „Tamnava-Zapadno polje” je otkopano  i odloženo  22,31 miliona kubika otkrivke i ostvaren je najveći prebačaj plana od blizu 20 odsto. Na Polju „B” proizvedeno je oko 5,6 miliona  kubika otkrivke, oko 90 procenata od planiranih količina. Polje „Veliki Crljeni” je, sa proizvodnjom od blizu tri miliona kubika jalovine, plan ostvarilo sa 69  odsto.