Za deset meseci ove godine „Prerada” je proizvela nešto više od 10,9 miliona tona uglja i zabeležila 12 procenata veću realizaciju  od predviđene za ovaj period. Svi pogoni ogranka „Prerada” u ovom periodu su ostvarili prebačaje proizvodnih planova.

U pogonu Suva separacija, ostvarena je proizvodnja od oko 7, 1 miliona tona lignita, što je blizu 16 odsto iznad plana. U istom periodu, u Sušari je osušeno oko 463 hiljade tona lignita, čime je ostvarena prekoplanska proizvodnja od pet odsto iznad bilansa.

Toplana je za deset meseci proizvela oko 548 hiljada kubika pare, odnosno oko osam procenata više od bilanom predviđenog plana. U pogonu Mokre separacije prerađeno je oko 2,9 miliona tona lignita i ostvaren je najviši prebačaj plana, od 16 procenata.