U Direkciji Rudarskog basena „Kolubara”, 2. novembra, održana je konstitutivna sednica Odbora Privredne komore Srbije (PKS) za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, čiji sastav je u junu izabrala Skupština PKS. Za novog (starog) predsednika odbora izabran je Miodrag Savić, a za zamenike predsednika Jasna Savić-Pančić i Božidar Petrović.

Predstavljajući „Kolubaru” danas i razvojne projekte rudarskog basena, Nebojša Ćeran, direktor RB „Kolubara”, je istakao da u narednim godinama predstoji otvaranje tri nova površinska kopa koji će biti zamenski kapaciteti za Polje „D”, te da je zbog toga neophodno realizovati planirani godišnji nivo investicija od 150 miliona evra u modernu opremu, da bi se ostvarivala proizvodnja uglja od oko 30 miliona tona godišnje.

Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Nebojša Pokimica, je rekao da Srbiju, kada postane kandidat za Evropsku uniju, očekuje puno posla u oblasti životne sredine, te da će polovina investicija morati da bude usmerena na projekte prečišćavanja otpadnih voda, a drugi deo u integrisanu kontrolu i sprečavanje zagađenja i upravljanje otpadom.