Na petoj međunarodnoj konferenciji „Ugalj 2011”, održanoj na Zlatiboru od 19. do 22. oktobra, okupili su se vodeći naučnici, eksperti i stručnjaci iz oblasti eksploatacije uglja iz 13 evropskih zemalja i Srbije, predstavnici Ministarstva prostornog planiranja, rudarstva i životne sredine Vlade Srbije.

Na konferenciji je prezentovano 57 naučno-stručnih radova, koje je pripremilo više od stotinu autora i koautora. U okviru ovog skupa održan je i okrugli sto sa temom Strategija upravljanja mineralnim resursima Republike Srbije.

Na stručnoj konferenciji, kao i prethodnih godina, učestvovali su predstavnici RB „Kolubara”, najvećeg proizvođača uglja u našoj zemlji.