Preduzeće za zaštitu imovine i održavanje objekata „Kolubara-Usluge” je na 18. međunarodnom sajmu hortikulture, odžanom od 28. septembra do 2. oktobra u Novom Sadu, postiglo zapažene rezultate.

Četiri diplome i velike zlatne medalje „Usluge” su dobile za kolekciju stabala džinovske sekvoje, za proizvodnju repromaterijala za pošumljavanje, za realizaciju projekata pošumljavanja i rekultivacije, kao i za drvoredne sadnice lišćara. Pehar novosadskog sajma i diploma dobijeni su za Rasadnik „Baroševac” i postignute rezultate u oblasti pošumljavanja i biološke rekultivacije degradiranih jalovišta.

– Pohvale i pozitivne reakcije stižu i iz struke i od učesnika sajma, a nama, zaposlenima, to je satisfakcija da još više i bolje radimo. Planiramo i dalje da učestvujemo na sajmovima  u Beogradu, Novom Sadu i Lazarevcu – rekao je Slobodan Žujović, izvršni direktor „Kolubara-Usluga” za organizaciono-tehničke poslove.

Preduzeće „Kolubara-Usluge” osnovano je 2003. godine od strane Rudarskog basena „Kolubara”. Iako je formalno-pravno preduzeće 2005. godine dobilo novog osnivača, Republiku Srbiju, ono je za basen i dalje vezano brojnim poslovima poput usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja lica i imovine, održavanja higijene u poslovnim objektima i usluga na rekultivisanim površinama sa biloškom  rekultivacijom degradiranih površina usled eksploatacije uglja.