Prema prvim pokazateljima, za osam meseci  u RB „Kolubara“ je iskopano oko 19.715.000 tona uglja, što je za blizu sedam odsto više od plana, dok je sa otkopanih 45.850.000 kubika, plan otkrivke  prebačen za oko pet odsto.

Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara“ u avgustu je, prema proceni Službe za koordinaciju proizvodnje,  iskopano preko 2.815.000 tona lignita i blizu šest miliona kubika otkrivke. Proizvodnja uglja je bila neznatno niža od bilansa, a plan jalovine je prebačen za oko 12   odsto.

Popunjenost deponija termoelektrana je na nivou bilansa. Avgustovskom proizvodnjom lignita popunjenost  deponija TENT-a je podignuta preko bilansa.