Zamenik direktora PD RB „Kolubara” Vladan Radovanović i rukovodilac Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine mr Vukica Popadić-Njunjić, sa saradnicima, razgovarali su 23. avgusta, u Direkciji kompanije sa predstavnicima nemačke pokrajine Severna Vestfalija, Volkerom Holtkamperom, pomoćnikom direktora Instituta za šumarstvo i Rajnhartom Haselom, predstavnikom javnog preduzeća „Vestfalija šume”. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Institua za šumarstvo i Šumarskog fakulteta u Beogradu.

Razgovaralo se o mogućem uključivanju „Kolubare” u veliki evropski projekat „Intowood”, koji uz učešce državnog sektora, privrede i naučnih institucija, pored nemačke pokrajine okuplja i regije iz Švajcarske, Austrije, Slovačke i Ukrajine, sa osnovnim ciljem da se pošumljavanjem površina u industrijskim i rudarskim oblastima proizvodi biomasa kao alternativni izvor energije.

– U budućnosti će nam trebati više biomase, tako da smo vrlo zainteresovani da čujemo više o iskustvima „Kolubare” na planu biološke rekultivacije odlagališta površinskih kopova – rekao je Volker Holtkamper.

Gosti su, takođe istakli da kroz saradnju sa kolegama iz Srbije, kroz proces mentorstva, žele da u projekat „Intowood” uključe još regiona i na taj način promovišu bolju saradnju na planu prirodnih resursa u Evropi.

Domaćini su izrazili očekivanje da će i zvanično dobiti ponudu za saradnju, koja bi, kako su ocenili, trebalo da donese i zajedničke ekonomske benefite za sve strane.