PD RB „Kolubara” će od septembra biti uključena u značajan projekat Agencije za zaštitu životne sredine Srbije pod nazivom „Osnivanje Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji” (EMC – Setting up Environmental Menagement Centar in Serbia). Memorandum o razumevanju s tim u vezi, potpisali su 26. jula u Lazarevcu direktor Agencije Momčilo Živković i Nebojša Ćeran, direktor „Kolubare”.

EMC projekat treba da pomogne u uspostavljanju monitoringa životne sredine na celokupnoj teritoriji Republike, a preko Centra, koji će, kao poseban entitet, delovati u okviru Agencije, efikasnom praćenju i izveštavanju o emisijama u vodu, vazduh i zemljište.

U narednih godinu dana bi trebalo da se implementira specijalizovani softver i obuče ljudi u preduzećima koja će biti uključena u projekat (ukupno deset kompanija) da kontrolišu tehnološke procese da ne bi dolazilo do prekoračenja emisija i istovremeno da se omogući planiranje u cilju optimizacije sistema.

Projekat EMC sa oko 3 miliona evra finansira vlada Kraljevine Norveške.