Pomoćna mehanzacija postala je, nedavno, bogatija za još jednu mašinu.

Reč je o dizalici tipa „Sene Bogen 643“ koja se kreće pomoću gusenica i čija je nosivost do 40 tona tereta.

Nova dizalica će će raditi na površinskim kopovima Polje „D“ i Polje „B“.

Osnovna visina na koju ova mašina  može podići teret je 32, dok je, uz neznatne dodatke, visinu dizanja moguće povećati i do 43 metra.

Pre par godina, kupljena još jedna dizalica ovog tipa i sa njenim radom su na kopovima „naglašeno zadovoljni“ kako njenim tehničkim karakteristikama i učinkom koji je ostvarila tokom prethodne dve godine.