Najveća dnevna proizvodnja otkrivke na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” ostvarena je 12. juna.

Na svih 11 jalovinskih sistema na četiri površinska otkopa „Kolubare” otkopano je i odloženo 322.985 kubika jalovine. Prema rečima Živojina Jovanovića, direktora „Površinskih kopova”, u danu kada je zabeležen rekord, bageri na svim sistemima za otkopavanje jalovine radili su bez većih i dužih planskih i neplanskih zastoja.

Tokom maja, na kopovima „Kolubare”, prebačeni su mesečni planovi proizvodnje uglja i otkrivke za po 11 procenata, a plan realizacije uglja za termoelektrane je takođe je iznad bilansa, za devet procenata.

Od početka godine do sada na kopovima „Kolubare” iskopano je 13,1 miliona tona uglja i otkopano i odloženo 31,2 miliona metara kubnih otkrivke.