Deveto međunarodno svetovanje „MAREN 2011” počelo je danas u lazarevačkom Centru za kulturu.

Na otvaranju savetovanja direktor RB „Kolubara” Nebojša Ćeran istakao je da je homogenizacija i upravljanje kvalitetom uglja nov početak u istoriji rada rudarskog basena, budući da su ležišta uglja u kolubarskom basenu sve raslojenija i da je upravljanje kvalitetom uglja potreba i prioritet.

Prema rečima Dragana Ignjatovića, profesora Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, osnovni cilj dvodnevnog simpozijuma je edukacija o temi homogenizacije uglja.

- Zbog velike potrebe pitanje upravljanja kvalitetom uglja se izdvojilo kao prioritetna tema, kojoj je posvećeno ovo savetovanje – rekao je Slobodan Mitrović, direktor Direkcije za strategiju i inovacije EPS-a i naglasio da će Srbija i EPS ispoštovati sve propise i direktive Evropske unije u zaštiti životne sredine, ali da ugalj ostaje dominantan energent za budućnost ako nastavi da ispunjava trougao: da ga bude u dovoljnim količinama,odgovarajućeg kvaliteta i da ispuni ekonomske i ekološke standarde.

Skup je otvorio dr Aca Marković, predsednik Upravnog odbora EPS-a, koji je istakao da su planovi EPS-a za razvoj termosektora izuzetno ambiciozni.

Prvi dan savetovanja posvećen je analizi teme upravljanja kvalitetom uglja, dok će drugog dana biti prezentovani proizvodjači opreme za on-line kontrolu.